Sygeplejeklinikker i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har to sygeplejeklinikker

billede af sygeplejeklinikken på Ordrupvej

Gentofte Kommunes to sygeplejeklinikker ligger på hhv. Mitchellsstræde 5 A i tilknytning til Salem og på Ordrupvej 32 i tilknytning til Holmegårdsparken.

Målgruppe

Målgruppen er borgere, der er visiteret til hjemmesygepleje og som selv kan transportere sig til klinikkerne.
Hvis borgeren har en aktuel sygdom, som kan smitte andre, kan han/hun ikke anvende sygeplejeklinikken.

Fordele for borgerne er bl.a., at borgeren selv træffer aftale om tid i klinikken, og derfor ikke behøver sidde hjemme og vente på hjemmesygeplejen.

Typer af behandling

På klinikken kan borgeren fx få hjælp til:

  • Sårbehandling
  • Øje- og øredrypning
  • Medicindosering
  • Insulingivning
  • Kompressionsforbinding
  • Lægeordinerede indsprøjtninger
  • Antabusbehandling
  • Skift af blærekateter

Sygeplejerskerne i klinikken kan fx lære borgeren at måle blodsukker og selv at tage insulin samt vejlede i at pleje kateter og stomi.