Unge

Er du ung og vil du have sparring omkring f.eks. uddannelse, fritidstilbud der passer til dig eller nye fællesskaber, så har Gentofte Kommune en lang række tilbud og initiativer, du kan engagere dig i. Gentofte sætter de unge i centrum for at sikre, at alle unge trives, uddanner sig og finder det rigtige job.

Unge trives i Gentofte

Gentofte har fået udarbejdet en unge-undersøgelse, som et led i arbejdet med den nye ungepolitik. Undersøgelsen viser, at hovedparten af unge i Gentofte Kommune har det godt, og føler stor tryghed i hverdagen. Men de unges trivsel er samtidig under pres fra omgivelserne.

Billedet linker til oversigt over kreative fællesskaber for unge

Kreative fællesskaber

Find nogen at dele dine interesser med. Der er masser af muligheder for at indgå i og selv skabe kreative fællesskaber i Gentofte.

Billedet linker til idrætstilbud til unge

Dyrker du idræt?

Er du ung i Gentofte kan du dyrke idræt på alle planer – fra topidræt til selvorganiseret gadesport. Og der er masser af andre typer fritidstilbud til dig fra Gentoftes mange foreninger.

Billedet linker til tilbud for unge med særlige behov

Har du særlige udfordringer?

Her finder du tilbud, der er målrettet til dig som har særlige udfordringer eller behov. Sammen sikrer vi, at du kommer godt videre.