Gymnasier og HF

Der findes fire gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf. Uddannelsernes formål er at forberede unge til videregående uddannelser.

Der findes fire gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf.

  • Stx, hhx og htx varer tre år og optager unge, der har fuldført ti år i grundskolen. Hf varer to år og optager personer, der har gået 10 år i grundskolen.
  • Stx og hf-uddannelserne indeholder en bred fagrække inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.
  • Hhx-uddannelsen fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag.
  • Htx-uddannelsen fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag.

Uddannelsernes formål er at forberede unge til videregående uddannelser.

I Gentofte Kommune findes der 4 Gymnasier, 1 studenterkursus og 1 HF-kursus.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Statens Uddannelsesstøtte er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18, der tager en uddannelse.

På hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte kan du få vejledning om reglerne og du kan se hvad du skal gøre i forskellige situationer og du kan søge om SU.