Fleksjob

Fleksjob er en mulighed for mennesker, der på grund af nedsat arbejdsevne ikke kan varetage et arbejde på almindelige vilkår.

Nye regler pr. 1. januar 2013

Fra 1. januar 2013 er reglerne om fleksjob ændret som følge af pensions- og fleksjobreformen. Det betyder, at bevilling af fleksjob efter denne dato følger de nye regler. Personer, der er ansat i fleksjob før årsskiftet, fortsætter på de gamle regler. Læs mere i linket nedenfor under Fleksjob info fra CABI.

Hvad er et Fleksjob?

Fleksjob er en stilling på særlige vilkår. Det er for mennesker under 65, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager har væsentlig nedsat arbejdsevne, og derfor ikke kan opnå eller fastholde et arbejde på normale vilkår.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i offentlige og private virksomheder.

Hvis du ønsker at ansætte en medarbejder i fleksjob, skal arbejdet tilrettelægges, så der tages hensyn til medarbejderens nedsatte arbejdsevne.

Hvad kan du få i tilskud efter gamle regler?

Fleksjob er en fastansættelse med løntilskud. Det betyder, at din virksomhed udbetaler overenskomstmæssig løn og modtager løntilskud fra kommunen.

Hvis du har en ansat i et fleksjob, kan du få et offentligt tilskud. Tilskuddet svarer til 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskud der gives afhænger af medarbejderens arbejdsevne. Tilskuddet kan øges, mindskes eller helt bortfalde, hvis din medarbejders arbejdsevne ændres.

Du kan finde de aktuelle satser for løntilskud på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Hvad skal du gøre?

Har du spørgsmål, eller hvis du er interesseret i at ansætte en medarbejder i et fleksjob, skal du kontakte Jobcenter Gentofte. Her vil en virksomhedskonsulent:

  • Rådgive dig om oprettelsen af et fleksjob
  • Aflægge besøg på din virksomhed med yderligere oplysninger til ledelse og medarbejdere
  • Sørge for at formidle kontakten mellem arbejdstagere og arbejdsgivere

Jobnet kan du finde de blanketter, du skal bruge, når du søger om løntilskud.

Fleksydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Ydelsen minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob.

Hvem kan få fleksydelse?

Du kan få fleksydelse, hvis du opfylder en række betingelser. Du skal blandt andet:

  • Have nået din fleksydelsesalder
  • Være visiteret til et fleksjob og have været det i mindst tre måneder
  • Betale fleksydelsesbidrag
  • Have optjent anciennitet i fleksydelsesordningen efter særlige regler.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Har du spørgsmål om fleksydelse, kan du finde svar på borger.dk/fleksydelse

Her kan du fx:

  • Oplyse om ændringer til din fleksydelse
  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål om fleksydelse.