Delpension - Gentofte Kommune

Delpension

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler delpension.

Hvem kan få delpension?

Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i arbejdstid uden at forlade arbejdsmarkedet helt. For at få delpension skal du opfylde en række krav, herunder:

Du skal være født før den 1.januar 1959.
Du skal bo og arbejde i Danmark.
Du skal have nået delpensionsalderen.
Du må ikke have eller kunne få et efterlønsbevis.
Du skal opfylde nogle særlige regler for nedsættelse af arbejdstiden.

Der er forskellige regler for lønmodtagere og selvstændige, der ønsker delpension.

Delpensionen stopper, når du når folkepensionsalderen.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler delpension. Har du spørgsmål om delpension, kan du finde svar på borger.dk/delpension

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:
Kontakt Udbetaling Danmark

 

Ansvarlig for siden:

Ydelsescenter
Maltegårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, 39980000,