Regler for betaling og fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr for 2018

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder – uden undtagelse – betale for de ordninger, der benyttes, jf. affaldsbekendtgørelsens §60, stk. 6.

Der er for erhvervsvirksomhederne i Gentofte Kommune fastsat tre gebyrer pr. 1. januar 2018:

  • Et administrativt grundgebyr
  • Et genbrugspladsgebyr
  • Et dagrenovationsgebyr

Administrativt grundgebyr

Alle virksomheder i kommunen skal betale det administrative grundgebyr på 315,00 kr. inkl. moms i 2018, som dækker de generelle administrationsomkostninger forbundet med erhvervsaffaldsordningerne, herunder regulativfastsættelse, information, planlægning mv.

Opkrævning udsendes digitalt af Vestforbrænding den 19. marts 2018. I forbindelse med opkrævningen medsendes et følgebrev vedrørende fritagelse for gebyr. Der kan søges om fritagelse i en periode på 8 uger fra udsendelsen af opkrævningen. Fristen er 22. maj 2018. Du kan ikke søge om fritagelse efter denne dato.

Følgende virksomheder er dog fritaget fra at betale det administrative grundgebyr:

  • Virksomheder der har en branchekode eller virksomhedsform som anført i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 eller 9, og hvor der på p-nummeret er henholdsvis 0-1 ansatte eller 0 ansatte, jf. affaldsbekendtgørelsens §60, stk. 1 og 2. Branchekoder og virksomhedsformer fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og affaldsbekendtgørelsens bilag 9.
  • Virksomheder der havde en årlig bruttoomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. i 2016, affaldsbekendtgørelsens §60, stk. 3.

Ovenstående virksomheder vil ikke modtage en opkrævning, idet kommunen som udgangspunkt vil have frasorteret virksomhederne inden udsendelse af opkrævninger. Kommunen vil dog ikke have oplysninger vedr. omsætning for virksomheder, der ikke er momsregistreret, og vil ikke have oplysninger om lønsum.

Såfremt genbrugspladsen benyttes, skal virksomheder betale det administrative grundgebyr, uanset om de er omfattet af ovenstående fritagelsesmuligheder.

Genbrugspladsgebyr

Virksomheder, der benytter genbrugspladsen, skal betale genbrugspladsgebyret og det administrative grundgebyr.

Dagrenovationsgebyr

Dagrenovationsgebyret betales kun, hvis virksomheden er tilmeldt den kommunale renovationsordning.

 

Ansvarlig for siden:

Affald og Genbrug
Bernstorffsvej 159, 2920 Charlottenlund, 39988100,