Kommunale erhvervslejemål

Få overblik over de erhvervslejemål, der for øjeblikket er ledige til udlejning. Lejemålene udlejes på almindelige markedsvilkår, det vil sige til markedsleje og på de almindelige markedsvilkår for udlejning.

Grundarealer på Skovshoved Havn udlejes

 

  • Grundarealet er samlet ca. 3.600 m² opdelt i arealer på 100-1.200 m²
  • Der er særskilt udbud af grundarealer, der kan anvendes til hhv. havnerelateret erhverv, isbutik, skibsproviant og fiskerestaurant
  • Grundarealerne er ubebyggede. Lejer vil være berettiget til at opføre en bygning

For flere oplysninger om vilkårene for udlejningen se nedenstående vilkår:

Vilkår for udbud af areal til havnerelateret erhverv
Vilkår for udbud af areal til isbutik
Vilkår for udbud til skibsproviant
Vilkår for udbud af areal til fiskerestaurant

Bilag:

- Erhvervsarealer indtegnet på luftfoto
- Byggefelter
- Lokalplan 340
- Foto 1: klubhuse
Foto 2: klubhuse

 

Grundareal på Melchiorsvej 10, 2920 Charlottenlund udlejes af Gentofte Kommune

  • Grundarealet på 1.210 m² udlejes samlet og kan ikke opdeles
  • Grunden er omfattet af lokalplan 184. Lokalplanområdet må kun anvendes til håndværksvirksomhed med tilhørende administration, lager og værkstedsfunktioner. Etablering af eller ændring af en virksomhed skal godkendes af kommunen. Oplag er alene tilladt i tilknytning til håndværksvirksomheden, og grundarealet kan således ikke anvendes til oplagsplads
  • Grundarealet er ubebygget. Lejer vil være berettiget til at opføre en bygning. Byggefelter fremgår af lokalplan 184. Bebyggelsesprocent må ikke overstige 30
  • Lejer er forpligtet til at være medlem af områdets lejerforening
  • Årlig leje: 130 kr. pr. m², svarende til 157.300 kr. incl. skatter og afgifter
  • Depositum: 6 måneders leje
  • Lejer skal endvidere stille anfordringsgaranti for nedrivning af opførte bygninger.

 

Ved spørgsmål kontakt:
Juridisk konsulent Anders Laursen
and@gentofte.dk  telefon 3998  3616, eller

Juridisk konsulent Iben Hjorth Buskop
ihb@gentofte.dk telefon 3998 0016

Ansvarlig for siden: