Leverandør af hjemmehjælp

Der er frit valg af leverandør for borgere, der skal have hjemmehjælp, dit firma kan blive godkendt af kommunen.

Hjemmehjælp

Gentofte Kommune har i øjeblikket syv godkendte leverandører af hjemmehjælp. De er alle godkendt til praktisk hjælp, og de fleste er godkendt til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje.

Hvis du ønsker at blive leverandør i Gentofte Kommune, skal du orientere dig i kommunens kvalitetsstandard, ydelsesbeskrivelse og kravene til leverandøren. Du kan finde disse dokumenter i boksen nedenfor. Her finder du også et eksempel på en kontrakt samt godkendelsesdokumentet. 

Hvis du vil godkendes som leverandør, skal det sendes til:

Pleje & Sundhed Kvalitet & Udvikling
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2910 Charlottenlund

 

Ansøgningsprocedure

Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi den ud fra relevante faglige, økonomiske og administrative kriterier/krav. Dernæst vil vi indkalde firmaets indehaver og en faglig repræsentant, også gerne en daglig leder, til en samtale om ansøgningen. Ved samtalen skal leverandøren uddybe ansøgningen, præsentere sin virksomhed og besvare spørgsmål, som har til formål at belyse eventuelle uklarheder.

Ansøgningen godkendes ikke førend kommunen har modtaget al krævet dokumentation rettidigt. Når du er godkendt som leverandør, vil kontrakten med kommunen løbe fra følgende datoer:

  • 1. januar
  • 1. april
  • 1. juli
  • 1. oktober.
      

Fra disse datoer vil det fremgå af kommunens hjemmeside, at firmaet er blevet godkendt, og borgerne vil kunne vælge jer som leverandør efter de gældende retningsliner herfor, jf. krav til leverandøren.

Kommunen forventer at kunne gennemføre godkendelsesproceduren inden for en frist på to måneder. Det vil sige, at hvis du ønsker at være godkendt fra 1. juli, så skal vi have modtaget din ansøgning inkl. korrekt dokumentation mm. senest 1. maj. Du vil endvidere i denne periode kunne forvente at blive indkaldt til en samtale om din ansøgning.