Leverandør af hjemmehjælp

Der er frit valg af leverandør for borgere, der skal have hjemmehjælp, dit firma kan blive godkendt af kommunen.

Hjemmehjælp

Gentofte Kommune har i øjeblikket syv godkendte leverandører af hjemmehjælp. De er alle godkendt til praktisk hjælp, og nogle er godkendt til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje.

Færre leverandører af hjemmehjælp fra 1. juni 2019

Den del af hjemmehjælpen, de private leverandører står for, har været i udbud. Resultatet af udbuddet blev offentliggjort d. 11. december.
Fra 1. juni 2019 vil Gentofte Kommune kun have tre leverandører: to private og en kommunal. Det er:

  • Cura Pleje – som er ny privat leverandør
  • Puk’s Hjemmehjælp – som allerede er privat leverandør
  • Gentofte Hjemmepleje – kommunal leverandør

Læs mere om udbuddet

Hvis du ønsker at blive leverandør

Hvis du ønsker at blive leverandør i Gentofte Kommune, skal du orientere dig i kommunens kvalitetsstandard og kravene til leverandøren. Du kan finde disse dokumenter i boksen nedenfor. Her finder du også et eksempel på en kontrakt. 

 Hvis du vil godkendes som leverandør, skal det sendes til:du logge ind med NemID Erhverv og udfylde en fritvalgsblanket på www.virk.dk.

Udfyld frivalgsblanket

Ansøgningsprocedure

Når vi har modtaget en ansøgning, vurderer vi den ud fra relevante faglige, økonomiske og administrative kriterier/krav. Dernæst indkalder vi firmaets indehaver og en faglig repræsentant, også gerne en daglig leder, til en samtale om ansøgningen. Ved samtalen skal leverandøren uddybe ansøgningen, præsentere sin virksomhed og besvare spørgsmål, som har til formål at belyse eventuelle uklarheder.

Ansøgningen godkendes ikke førend kommunen har modtaget al krævet dokumentation rettidigt.