Leverandør af tolkeydelser

På denne side kan du se, hvilke leverandører der godkendt til at levere tolkeydelser i Gentofte Kommune.

I filen nederst på siden finder du navnene på de selvstændige tolke og tolkefirmaer, der er godkendt til at levere tolkeydelser i Gentofte Kommune.

For at blive godkendt leverandør har firmaerne via et udbudsforløb accepteret kommunens kravspecifikation, samt indleveret prisliste og øvrige relevante informationer omkring virksomheden.

Det er muligt, at vælge frit ud fra de godkendte tolke.