Indflydelse & politik

Opgaveudvalg

Politikerne er rykket ud af udvalgsværelserne og udvikler nu i stedet politikker og strategier sammen med borgerne. Det sker i rammerne af midlertidige opgaveudvalg.

Budget 2017

Kommunalbestyrelsen har vedtaget den toårige budgetaftale for 2017-2018 samt overslagsårene 2019-2020.

Dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsen, fagudvalg og opgaveudvalg

Dagsordener og referater

Se dagsordener og beslutningsreferater fra Kommunalbestyrelsen, fagudvalg og opgaveudvalg.

Få indflydelse

Vi rekrutterer lige nu medlemmer til et kommende opgaveudvalg om en ny kulturpolitik. Vil du være med til at sætte retningen?

Kommunalvalg 2017

Der er kommet nye regler og tidsfrister for indlevering af kandidatlister til kommunalvalget i november 2017.

Bestil NemID

Med NemID får du adgang til al selvbetjening i det offentlige.

Kommunens budget

Gentofte Plan er kommunens styringsværktøj.

Kommunal-bestyrelsens medlemmer