Aktuelle høringer

Gør din indflydelse gældende. Gentofte Kommune vil gerne høre din mening om udviklingen af kommunen og lokalområdet.
Se alle høringer i forbindelse med lokalplaner og andre planer i kommunen.

Høringer

Nedlæggelse af offentligt vejareal

Gentofte Kommune påtænker at beslutte at nedlægge en del af det offentlige vejareal, Niels Steensens Vej, der er udskilt som matr. nr. 7000z Vangede.

Høringsfrist 

Rækkehuse på Kollegievej 6 – To forslag til en lokalplan

To forslag til henholdsvis Lokalplan 399 og Lokalplan 400 for et område ved Kollegievej 6 er i offentlig høring i perioden fra den 14. december 2017 til og med den 8. februar 2018.

Høringsfrist  | Lokalplanforslag 399 og 400