Adolphsvej 59 - Forudgående høring - Gentofte Kommune

Adolphsvej 59 - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i Kommuneplan 2017 for Adolphsvej 59,1., matrikel nr. 1 aa, Gentofte, er i forudgående høring i perioden fra den 23. oktober til og med 12. november 2017.

Luftfoto af Adolphsvej 59

Lejer af Adolphsvej 59, 1. sal, Julie Pi og Rasmus Hedeboe, har den 21. august 2017 ansøgt om tilladelse til at indrette iværksætterklub for børn og unger, i en del af 1. salen af Adolphsvej 59.

Skaberiet er en iværksætterklub, hvor børn og unger mellem 10 og 18 år kommer efter skole. Klubben har åbent alle hverdage fra kl. 14 til kl. 22. De største børn har adgang hele døgnet, så de kan arbejde på deres projekter og produktioner, når det passer dem.

Ejendommen er opført i 1935 og har været anvendt som telefoncentral og værksted for teleselskabets teknikere. Der har foruden denne anvendelse, været indrettet 3 boliger på 1. og 2. sal. Erhvervsarealet udgør 969 m2. 1. salen anvendes i dag til bolig og erhverv af ansøger.

Det nuværende anvendelseskrav til parkering er dækket af allerede etablerede parkeringspladser. Det ansøgte forudsætter etablering af yderligere 3-4 parkeringspladser.

Planforhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan 212 for Gentofte Bydelscenter.

Anvendelsesbestemmelserne for lokalplanens §3, stk. 3.5, lyder, at etageareal på 1. sal kun må anvendes til boliger (helårsboliger) og en muliggørelse af ansøgte kræver derfor en anvendelsesændring. I kommuneplanen er er ejendommen omfattet af rammeområde 5.C1, der udlægger området til centerområde, med bemærkning om, at etagearealet på 1. sal (2. etage) kun må anvendes til boliger og liberalt erhverv. 

De ønskede ændringer af ejendommens anvendelse forudsætter vedtagelse af lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

En ændring i kommuneplanens rammer forudsætter i henhold til planlovens § 23C, at der gennemføres en forudgående høring.

Beslutning

Gentofte Kommunes Byplanudvalg har på mødet den 5. oktober 2017 vedtaget, at der gennemføres en høring efter planlovens § 23 C med henblik på at indkalde forslag og idéer til den fremtidige anvendelse af Adolphsvej 59, 1.

Høringsfrist 12. november 2017

Eventuelle bemærkninger, forslag eller idéer til indholdet af plangrundlaget kan indsendes på ”Indsend svar”  eller som mail til plan-byg@gentofte.dk senest den 12. november 2017.

Kontaktperson

Planlægger Mette Melcher – telefon 3998 3708.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,