Forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring i perioden fra den 1. december 2016 til og med 3. februar 2017.

Badetårn på Bellevue Strand

Kommuneplanen er en del af Gentofte-Planen

Gentofte-Planen er kommunens strategiske styringsværktøj og en samling af kommuneplan, budget og mål. Formålet er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer.

Kommuneplanen er den plan, der ligger til grund for især den fysiske udvikling af Gentofte Kommune. Planen omfatter en periode på 12 år, og fortæller om udviklingens mål og rammerne for, hvad og hvor der må bygges i de enkelte bydele.

Forslag til Kommuneplan 2017 er for første gang udelukkende udgivet som en digital plan og indeholder en hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og en redegørelse for planen.

Beslutning

Forslag til Kommuneplan 2017 blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober i forbindelse med vedtagelsen Gentofte-Plan 2017.

Høringsfrist 3. februar 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 3. februar 2017.
Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på alle siderne i den digitale kommuneplan.

 

Se forslag til Kommuneplan 2017

Se forslag til Kommuneplan 2017 her

Der er mulighed for at se planen digitalt på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og på kommunens biblioteker.

 

Miljøvurdering

På baggrund af en samlet vurdering af væsentlighed og en vurdering af miljøkonsekvenser, bliver der ikke gennemført en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017, da der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser med realiseringen af planen.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog - Telefon direkte 3998 3108.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet