Forslag til Udviklingsplan 2017 for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose

Forslag til revideret udviklingsplan for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose er i offentlig høring i perioden 15. august til 2. oktober 2017.

Forslag til revideret udviklingsplan for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose er tilsammen det største kommunalt ejede grønne område i Gentofte Kommune med et areal på 53,3 ha. Området indeholder store biologiske og rekreative værdier, der både værdsættes af lokale brugere og har stor regional betydning. Langs søbredden løber en sti, der bruges til motionsløb, spadsereture m.v., og den udgør endvidere en trafiksikker forbindelse til flere skoler og for pendlere.

Udviklingsplanen beskriver en helhedsplan for hvilken retning området skal udvikles i. Den skal fungere som arbejdsredskab for Park og Vejs arbejde med områderne, således at der kan udvælges delprojekter, som kan gennemføres i tråd med den samlede målsætning for stedet. Det er intentionen, at de forskellige delprojekter skal realiseres over en periode på 5-8 år, afhængigt af økonomi og ressourcer.

 

Borgermøde

Der er afholdt to offentlige workshops om revideringen af udviklingsplanen torsdag den 20. april 2017 og torsdag den 15. juni 2017 på Gentofte Rådhus i kantinen.

Naboer, institutioner, skoler og interesseforeninger blev inviteret og kunne alle frit komme med idéer og forslag til planen. Udviklingsplanen er derefter udarbejdet med udgangspunkt i borgernes input både fra mødet og fra breve, som Park og Vej modtog i forbindelse med mødet. 

Se powerpoint fra møde 1 her.

Se powerpoint fra møde 2 her.

Se indkomne kommentarer fra møderne her.

 

Høringsfrist 2. oktober 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 2. oktober 2017.

Indsend høringssvar via 'Indsend svar' længere nede på siden eller via mail til Park-vej@gentofte.dk


 

Se planen her

Se forslag til udviklingsplan for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose her.

 

Kontaktperson

Landskabsarkitekt Christina Dreyer Nielsen - Telefon direkte 3998 8298.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet

Ansvarlig for siden:

Park og Vej, Drift og Sekretariat
Ørnegårdsvej 19, 2820 Gentofte, 39988100,