Plejeboliger ved Jægersborghave – Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 323.1 for plejeboliger ved Jægersborghave og forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017, inkl. miljøvurdering er i offentlig høring i perioden den 28. september 2018 til den 23. november 2018.

Forslag til lokalplan 323.1 for plejeboliger ved Jægersborghave og forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2017, inkl. miljøvurdering

Planernes formål er at give mulighed for opførsel af 72 nye plejeboliger samt orangeri i tilknytning til de 72 eksisterende plejeboliger.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 323.1 og tillæg 6 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring, sammen med en miljøvurdering af de arkitektoniske, landskabelige og lys/skygge konsekvenser af planforslagene. 

 

Borgermøde

Der afholdes offentligt møde om planforslagene onsdag den 31. oktober kl. 19.00 i Rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

 

Høringsfrist den 23. november 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 23. november 2018.

Høringssvar både til tillægget til kommuneplanen og til lokalplanen indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 323.1 og forslag til kommuneplantillæg 6 her.

 

 

Se planerne her

Se forslag til Lokalplan 323.1 for plejeboliger ved Jægersborghave her.

Se forslag tillæg 6 til Kommuneplan 2017 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er blevet gennemført en miljøvurdering. Læs mere her.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

 

Kontaktperson

Arkitekt og byplanlægger David Kreutzer - Telefon direkte 3998 3103.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,