Forslag til lokalplan 360 for Skjoldagervej 13-31 - Gentofte Kommune

Skjoldagervej 13-31 - Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 360 for Skjoldagervej 13-31 er i offentlig høring i perioden fra den 16. februar 2018 til og med den 13. april 2018.

Forslag til lokalplan 360 for Skjoldagervej 13-31

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser om anvendelse, vedligeholdelse, materialer, beplantning med mere samt sikring af den bevaringsværdige bebyggelse på Skjoldagervej 13-31.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 360 for Skjoldagervej 13-31 i offentlig høring.

  

Høringsfrist den 13. april 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 13. april 2018.

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 360 her.

 

 

Se planen her

Se forslag til Lokalplan 360 for Skjoldagervej 13-31 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er ikke gennemført en miljøvurdering af forslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt  David Kreutzer  - Telefon direkte 3998 3103.