Tema for bevaringsværdige bygninger - Forslag til lokalplan 380

Forslag til lokalplan 380 - En temaplan for bevaringsværdige bygninger er i offentlig høring i perioden den 23. november 2016 til 25. januar 2017.

Alléhusene på Jægersborg Allé tegnet af Arne Jacobsen

Forslag til lokalplan 380, en temaplan for bevaringsværdige bygninger

Planens formål er at værne om den del af bygningskulturarven i Gentofte Kommune, som endnu ikke er omfattet af en bevarende lokalplan. Lokalplanen skal sikre at eventuelle ydre bygningsændringer og ombygninger tilpasses arkitekturen og bymiljøet.

Du kan på kortet her se de bygninger som er omfattet af forslag til lokalplan 380.

Ved en omfattende registrering i 2003-2004 blev alle bygninger opført før 1970 gennemgået, med henblik på at udpege de bevaringsværdige bygninger – 4.500 bygninger blev udpeget som bevaringsværdige. 

Der er udarbejdet lokalplaner med bevaringsbestemmelser for omkring 2.900 af de i alt 4.500 bevaringsværdige bygninger. Med nærværende lokalplan, som omfatter omkring 1.600 bygninger, er alle de bygninger som blev udpeget ved registreringen i 2003-2004, omfattet af bevaringsbestemmelser. Hermed afrundes arbejdet med at sikre den del af Gentoftes bygningsarv, som er opført før 1970.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2016 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 380 i offentlig høring.

Høringsfrist 25. januar 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 25. januar 2017. Brug ’Indsend svar’ længere nede på siden.

 

Se forslaget her

Se loklaplanforslag 380 her.

Forslaget kan hentes i print på Gentofte Rådhus i Kommuneservice og kommunens biblioteker eller tilsendes pr. post ved henvendelse på tlf. 3998 8100.

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog - Telefon direkte 3998 3108.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,