Et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen – Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen samt forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring i perioden den 3. maj 2018 til og med den 28. juni 2018.

Forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen og forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune

Planernes formål er at give Busses Skole mulighed for at udvide og at sikre at dette sker i sammenhæng med den eksisterende bebyggelse og med hensyn til lokalplanens omgivelser. Udvidelsen vil omfatte en række tilbygninger og ombygninger. 

Derudover er det lokalplanens formål at fastlægge plangrundlaget for de to ejendomme på Nordre Enggaard. Lokalplanen ændre ikke bestemmelserne for disse to ejendomme og giver dermed ikke mulighed for yderligere bebyggelse her.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent, bygningshøjde, bygefelter, parkering, materialer, byggelinjer, mv.

Lokalplansforslaget ledsages af et forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2017.

Lokalplanen ophæver således den gældende Lokalplan 185 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 381 samt forslag til tillæg 9 til kommuneplan 2017 i offentlig høring. 

 

Borgermøde

Borgermødet finder sted på Busses Skolen, Mosebuen 1, 1.sal, i den lille sal (adgang ad trappe fra Vangedevej eller gennem hovedindgang og gården) 2820 Gentofte, den 29. maj 2018, kl. 19:00

Mødet er offentligt og alle er velkomne.

 

Høringsfrist den 28. juni 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 28. juni 2018.

Høringssvar både til tillægget til kommuneplanen og til lokalplanen indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 381 og forslag til kommuneplantillæg 9 her.

 

 

Se planerne her

Se forslag til Lokalplan 381 for et område ved Busses Skole ved Vangedevej og Mosebuen her.

Se forslag tillæg 9 til Kommuneplan 2017 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto González - Telefon direkte 3998 3104.