Bernstorff Slotshave - Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 384 for Bernstorff Slotshave er i offentlig høring i perioden den 31. marts 2017 til og med 1. juni 2017.

Forslag til lokalplan 384 for Bernstorff Slotshave 

Planes formål er at bevare området som et enestående værdifuldt kulturhistorisk og rekreativt grønt bymiljø ved at sikre helhed i anvendelse, herunder anvendelse af bebyggelse i samspil med benyttelsen af skov og park. Desuden er det lokalplanens formål at sikre stedets mange bevaringsværdige bygninger.

Lokalplanen omfatter hele Bernstorff Slotshave og fastlægger, at der ikke uden Kommunalbestyrelsens tilladelse kan foretages hegning, bortset fra der, hvor lokalplanen konkret angiver mulighed for placering af nyt hegn.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2017 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 384 for Bernstorff Slotshave i offentlig høring.

 

Høringsfrist 1. juni 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 1. juni 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se planerne her

Se lokalplanforslag 384 for Bernstorff Slotshave her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Ole Thun  - Telefon direkte 3998 3107.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,