Gentofte Sportspark – Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er ANNULLERET

Luftfoto af Gentofte Sportspark

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Lokalplan 386 for Gentofte Sportspark med ledsagende miljørapport har været i offentlig høring fra den 6. september 2017.

På Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2017 blev det vedtaget, at der ikke bygges ungdomsboliger i Sportsparken. De 75 ungdomsboliger, som var påtænkt opført i Sportsparken, planlægges tilvejebragt ved følgende nye muligheder:

  • 25 almene ungdomsboliger på Niels Steensensvej
  • 50 almene ungdomsboliger på Ved Ungdomsboligerne

Da Kommunalbestyrelsen i høringsperioden har besluttet, at der ikke skal opføres ungdomsboliger i Sportsparken, er høringen af planforslagene taget af kommunens hjemmeside og forslag til kommuneplantillæg 1 og forslag til lokalplan 386 vil blive annulleret.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonna  Vestergaard - Telefon direkte 3998 3102.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,