Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4 - Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4 er i offentlig høring i perioden den 1. maj 2017 til og med 26. juni 2017.

Forslag til ny bebyggelse. Skovhus Arkitekter.

Forslag til lokalplan 387 for Søborg Hovedgade 11-13 og Stjerneborg Allé 4

Lokalplanens formål er at styrke Dyssegård Bydelscenter, ved at muliggøre ny bebyggelse på to ejendomme, Søborg Hovedgade 11–13. Lokalplanen sikrer at den nye bebyggelse opføres i naturlig sammenhæng med både centerområdet langs Søborg Hovedgade og villakvarteret omkring Stjerneborg Allé.

Der fastsættes i lokalplanforslaget to byggefelter, hvor inden for der må bygges. I det sydlige felt – Søborg Hovedgade 11 – må der bygges op til 2 etager og i det nordlige – Søborg Hovedgade 13 – må der bygges op til 3 etager.

Den nye bebyggelse langs Søborg Hovedgade må, ifølge lokalplanforslaget, kun anvendes som lægeklinikker og lignende i stueetagen. De øvre etager må kun anvendes som boliger og – på første sal – liberalt erhverv, som eksempelvis kontorvirksomhed.

Bygge- og anvendelsesmulighederne på Stjerneborg Allé 4, fastholdes som de der gælder i dag.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 24. april 2017 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 387 i offentlig høring.

Borgermøde

Der er afholdt offentligt møde om planforslaget onsdag den 7. juni kl. 19.00 på Gentofte Rådhus, Udvalgsværelse A og B.

Se bygherres præsentationsmateriale her.

Forslag til lokalplan 387 giver i store træk mulighed for at opføre det viste projekt. Ved uoverensstemmelser mellem Lokalplanen og projektet, er det lokalplanen der er gældende.

 

Høringsfrist 26. juni 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 26. juni 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se planen her

Se lokalplanforslag 387 for Søborg Hovedgade 11-13 her..

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs - Telefon direkte 3998 3715.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,