Et område ved Lemchesvej - Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej er i offentlig høring i perioden den 31. marts 2017 til og med 1. juni 2017.

Luftfoto af Lemchesvej

Forslag til lokalplan 388 for et område ved Lemchesvej 

Formålet med lokalplanen at fastholde den eksisterende bygningsvolumen i området. Lokalplanen fastsætter at der kun må bygges i en etage med en bygningshøjde på maksimalt 6 meter.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2017 med 18 stemmer (C, A, V, B, D og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for og 1 (Ø) imod vedtaget at sende planforslaget i offentlig høring. 

Mindretalsudtalelse:

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: 

”Enhedslisten kan ikke vedtage en lokalplan før den har været sendt i høring og finder offentlige høringer relevante, men vil i samme forbindelse påpege kommunens behov for udvikling af almennyttige boliger, hvilket mangler i lokalplanen der udsendes til offentlig høring”

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 19.00 på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund.

 

Høringsfrist 1. juni 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 1. juni 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se planen her

Se lokalplanforslag 388 for et område ved Lemchesvej her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er ikke gennemført en miljøvurdering af forslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt  Jonna Vestergaard  - Telefon direkte 3998 3102.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,