Almene boliger ved Ørnegårdsvej 6 – Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 med ledsagende miljørapport er i offentlig høring i perioden fra den 6. september til og med den 1. november 2017.

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 samt forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 med ledsagende miljørapport

Planernes formål er at muliggøre opførelse af almene boliger i form af ungdoms- og familieboliger i etagebyggeri, på den i dag ubebyggede grund. 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2017 med 16 stemmer (C, A, V, B) for og 3 stemmer (D og Ø) imod vedtaget at sende planforslagene med ledsagende miljørapport i offentlig høring i 8 uger.

Mindretalsudtalelser:

Poul V. Jensen og Ann-Kathrine Karoff (D) stemte imod idet:
”Nye Borgerlige mangler fakta og analyse om behov for ungdomsboliger samtidig med at Gentofte Kommune mangler en politik og vision for studie- og ungdomsboliger. Et oplagt emne til et opgaveudvalg”.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet:
”Enhedslisten er selvfølgelig tilhænger af en offentlig høring, men lokalplansforslaget er uigennemtænkt i forhold til en i forvejen tæt bebyggelsesprocent og Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Konservative har undladt at indtænke behovet for udvidelse af den almene boligmasse i andre lokalplaner”.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 på Gentofte Rådhus om forslag til Lokalplan 386 for Gentofte Sportspark og forslag til Lokalplan 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6. 
 

Høringsfrist 1. november 2017

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 1. november 2017.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til forslagene her. 


 

Se planerne her

Se lokalplanforslag 398 for et område ved Ørnegårdsvej 6 her.

Se forslag til kommuneplantillæg 2 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, som er tilknyttet lokalplanforslaget.

Se miljørapporten her.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs - Telefon direkte 3998 3715.