Rækkehuse på Kollegievej 6 – To forslag til en lokalplan

To forslag til henholdsvis Lokalplan 399 og Lokalplan 400 for et område ved Kollegievej 6 er i offentlig høring i perioden fra den 14. december 2017 til og med den 8. februar 2018.

Forslag til Lokalplan 399 og Lokalplan 400 for Kollegievej 6

Planernes formål er at muliggøre opførelse af boliger i form af 21 rækkehuse på grunden, hvor der i dag står et etagebyggeri, som anvendes til erhverv. 

På baggrund af en ansøgning fra den daværende ejer af Kollegievej 6 blev der i 2014 igangsat en planproces med henblik på udarbejdelse af en lokalplan for ejendommen. Der foreligger ikke aktuelt et projekt til ny rækkehusbebyggelse. Da en rækkehusbebyggelse på ejendommen kan opføres på flere måder, er der udarbejdet to forslag til en lokalplan med hver sin bebyggelsesplan og tilhørende bestemmelser.

Planforslagene sendes i høring parallelt, således at det ved den endelige vedtagelse kan besluttes, hvilken bebyggelsesplan, der skal være gældende.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2017 enstemmigt vedtaget at sende planforslagene i offentlig høring i 8 uger.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00-20.30 på Gentofte Rådhus i Rådhushallen. 

 

Høringsfrist 8. februar 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 8. februar 2018.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 399 her.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 400 her.


 

Se planerne her

Se lokalplanforslag 399 for Kollegievej 6 her.

Se lokalplanforslag 400 for Kollegievej 6 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er ikke gennemført en miljøvurdering af forslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt  David Kreutzer  - Telefon direkte 3998 3103.