For fritliggende kældre og hævede opholdsarealer – Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer er i offentlig høring i perioden den 13. juni 2018 til og med den 20. august 2018.

Forslag til lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer

Lokalplanens formål er at begrænse bebyggelsesmæssig fortætning ved at regulere omfanget af fritliggende kældre og hævede opholdsarealer i stueplan, der opføres som visuelt lukkede konstruktioner.
Lokalplanforslaget omfatter alle villaområder og visse rækkehusområder.
 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 405 i offentlig høring. 

 

Borgermøde

Der afholdes offentligt møde om planforslaget onsdag den 15. august kl. 19 i Rådhushallen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161.

 

Høringsfrist den 20. august 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 20. august 2018.

Høringssvar til lokalplanen indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her” som du finder øverst i højre hjørne på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 405 her.

 

 

Se planen her

Se forslag til Lokalplan 405 for fritliggende kældre og hævede opholdsarealer her

Midlertidige retsvirkninger gælder til d. 13. juni 2019

Grundet en trykfejl har det i lokalplanforslaget fremgået at forslaget midlertidige retsvirkninger gjaldt i perioden 13/6/2018 – 13/6/2018. Dette var tydeligvis en trykfejl, da de midlertidige retsvirkninger, i henhold til Planloven, gælder i et år fra offentliggørelsen. Datoen er nu rettet i planforslaget.”

 

Midlertidig retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. 

Eksisterende lovlig bebyggelse og eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom vil kunne fortsætte som hidtil, også efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Den midlertidige retsvirkning gælder fra den 13. juni 2018, og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil den 13. juni 2019.

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs - Telefon direkte 3998 3715.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,