Forslag til Lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-E – Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017, inkl. miljøvurdering er i offentlig høring i perioden den 1. marts 2018 til og med den 25. april 2018.

Forslag til Lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017 for Gentofte Kommune

Planernes formål er at give mulighed for at anvende ejendommen til boligformål således, at der kan opføres 42 familieboliger samt ca. 25 almene ungdomsboliger.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2018 vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B og F) for og 1 (Ø) imod at sende forslag til lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-E og forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring, sammen med en miljøvurdering af de støjmæssige forhold af planforslagene.

Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten er tilfreds med at Topdanmark A/S har besluttet at området kan anvendes til boligformål og at der fastlægges at 1300m2 ud af de 6000 m2 anvendes til 25 almennyttige ungdomsboliger. Enhedslisten mener at man i lokalplanen burde stille yderligere krav om flere almennyttige- og andelsboliger således at området vil få en blandet boligmasse.” 

Borgermøde

Der afholdes møde om planforslaget onsdag den 18. april kl. 19.00 i rådhushallen på Gentofte Rådhus.

Mødet er offentligt og alle er velkomne.

 

Høringsfrist den 25. april 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 25. april 2018.

Høringssvar både til tillægget til kommuneplanen og til lokalplanen indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 406 og forslag til kommuneplantillæg 5 her.

 

 

Se planerne her

Se forslag til Lokalplan 406 for Niels Steensens Vej 1A-F her.

Se forslag tillæg 5 til Kommuneplan 2017 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er blevet gennemført en miljøvurdering. Læs mere her.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

 

Kontaktperson

Planlægger Mette Melcher - Telefon direkte 3998 3106.