Forslag til Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej - Gentofte Kommune

Et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej – Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej er i offentlig høring i perioden den 1. marts 2018 til og med den 25. april 2018.

Forslag til Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej

Lokalplanens formål er at fastlægge, at beboelsesbygninger indenfor lokalplanområdet skal opføres minimum 5 m fra vejskel, som det er gældende for alle andre villaområder i Gentofte Kommune.  

Den gældende lokalplan for området regulerer placering af bebyggelse i forhold til vejbyggelinjer langs Klampenborgvej, men indeholder ikke den almindelig gældende bestemmelse for kommunens villaområder, hvorefter beboelsesbygninger skal opføres mindst 5 m fra vejskel. 

Lokalplan 407 er udarbejdet for at denne bebyggelsesregulerende bestemmelse også fastlægges for bebyggelse i dette villaområde.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 407 i offentlig høring.

 

Høringsfrist den 25. april 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 25. april 2018.

Høringssvar til lokalplanen indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 407 her.

 

 

Se planen her

Se forslag til Lokalplan 407 for et område ved Klampenborgvej, Hvidørevej og Schimmelmannsvej her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af lokalplanen er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto Gonzales  - Telefon direkte 3998 3104.