Forslag til Lokalplan 410 for Det tidligere Danmarks Akvarium - Gentofte Kommune

Det tidligere Danmarks Akvarium – Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan 410, Det tidligere Danmarks Akvarium er i offentlig høring i perioden den 18. december 2017 til og med den 12. februar 2018.

Forslag til Lokalplan 410, Det tidligere Danmarks Akvarium

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har besluttet at udarbejde et lokalplanforslag som udelukkende omfatter det tidligere Danmarks Akvarium.

Lokalplanens formål er at fastlægge, at bygningen der tidligere rummede Danmarks Akvarium, udover anvendelse til boliger for unge, tillige kan anvendes til kulturelle formål. Derudover muliggør lokalplanen, at det tidligere Danmarks Akvarium, også kan anvendes til liberalt erhverv og publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer.

Mindst 20% af bygningens til enhver tid værende samlede bruttoetageareal, inklusive kælderareal, skal anvendes til kulturelle formål med direkte adgang gennem bygningens hovedindgang fra parkeringspladsens mod nord.

 

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 11. december 2017 med 17 stemmer (C,A,V,B og Ann-Kathrine Karoff (Uden for Parti)) for og 1 (D) imod vedtaget at sende planforslaget i offentlig høring.

Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige er imod at bygningerne kan anvendes til ungdoms- og kollegieboliger”.

 

Høringsfrist 12. februar 2018

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 12. februar 2018.

 

Høringssvar indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

  

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 410 her.


 

Se planen her

Se lokalplanforslag 410 Det tidligere Danmarks Akvarium her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er ikke gennemført en miljøvurdering af forslaget, da de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af planen ikke vurderes at være væsentlige. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Anne Sofie Faarkrog - Telefon direkte 3998 3108.