Bellevueteatrets restaurant – Forslag til lokalplan

Forslag til Lokalplan 412 for Bellevueteatrets restaurant er i offentlig høring i perioden den 2. november 2018 til 4. januar 2019.

Forslag til lokalplan 412 for Bellevueteatrets restaurant

Planens formål er at sikre et bevaringsværdigt bymiljø ved at fastsætte, at der stadig skal være restauration i Bellevueteatrets restaurantfløj.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 412 i offentlig høring.

Borgermøde

Der afholdes offentligt møde om planforslaget tirsdag den 4. december 2018 kl. 19.00 i kantinen på Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161.

Høringsfrist den 4. januar 2019

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 4. januar 2019.

Høringssvar indsendes via linket ”Indsend dine bemærkninger her” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforslaget her.

 

 

Se planen her

Se forslag til Lokalplan 412 for Bellevueteatrets restaurant her.

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

Miljøvurdering

Der bliver ikke gennemført en miljøvurdering, da de miljømæssige konsekvenser af planerne er status quo.

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Læs mere om klage i forbindelse med miljøvurdering her.

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs – telefon 3998 3715.

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,