Ældreboliger ved Stolpehøj – Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017, inkl. miljøvurdering er i offentlig høring i perioden den 21. december 2018 til 22. februar 2019.

Forslag til lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj og forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2017, inkl. miljøvurdering

Planernes formål er at give mulighed for opførelse af nye ældreboliger i området ved den tidligere Mosegårdsskole. Det er lokalplanens formål, at sikre at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter og sikre det bevaringsværdige bygningskompleks, Mosegårdsskolen/Nymosehave.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2018 enstemmigt vedtaget at sende forslag til lokalplan 413 og tillæg 12 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring, sammen med en miljøvurdering af planforslagenes påvirkning på lysforhold og den bevaringsværdige arkitektur. 

Borgermøde

Der afholdes offentligt møde om planforslaget torsdag den 31. januar kl. 19.00 i aulaen på Nymosehave (tidligere Mosegårdsskolen), Stolpehøj 148.

Høringsfrist den 22. februar 2019

Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 22. februar 2019.

Høringssvar både til tillægget til kommuneplanen og til lokalplanen indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på siderne i den digitale lokalplan.

 

Se indkomne kommentarer til lokalplanforsag 413 og forslag til kommuneplantillæg 12 her.

 

 

Se planerne her

Se forslag til Lokalplan 413 for et område ved Stolpehøj her.

Se forslag tillæg 12 til Kommuneplan 2017 her.

 

Midlertidig retsvirkning

Indtil den endelige lokalplan er vedtaget og bekendtgjort, er det ifølge loven forbudt at ændre, bebygge eller ændre anvendelsen af alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget. Forbuddet gælder dog højst i et år. 

Læs mere om lokalplanens midlertidige retsvirkninger her.

 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet miljøvurderingsrapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg, der sendes i høring sammen med planforslaget. Rapporten er afgrænset til at omhandle påvirkningen af lys-/skyggeforhold, arkitektonisk værdi og kulturarv.

Kommentarer til miljøvurderingsrapporten indsendes via linket ”din kommentar” som du finder øverst på alle siderne i den digitale lokalplan.

 
Se miljøvurderingsrapporten her. 

Læs mere om miljøvurdering af planer og programmer her.

 

Kontaktperson

Arkitekt Jonas B. Fuchs - Telefon direkte 39 98 37 15

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,