Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring - Gentofte Kommune

Niels Steensens Vej 1A-F - Forudgående høring

Forslag til ændring af rammer for lokalplanlægning i kommuneplanen for Niels Steensens Vej 1 A-E, matrikel nr.7 as, Vangede, har været i offentlig høring i perioden fra den 4. september til og med 24. september 2017.

Luftfoto af området ved Niels Steensens Vej 1A-E

CC Property har, på vegne af Topdanmark Ejendom A/S som ejer ejendommen matr. Nr. 7 as, Vangede, Niels Steensens Vej 1A-E, forespurgt til udviklingsmulighederne af ejendommen herunder blandt andet muligheden for boliger.

Ejendommen har senest været udlejet til Novo Nordisk, som fraflytter den 1. marts 2018.

 

Planforhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan 114 og ligger i delområde C, der fastlægger anvendelsen til administration. I kommuneplanen er ejendommen omfattet af rammeområde 5.E2 der udlægger området til kontor og serviceerhverv.

De ønskede ændringer af ejendommens anvendelse forudsætter vedtagelse af lokalplan med tilhørende tillæg til kommuneplanen.

En ændring i kommuneplanens rammer forudsætter i henhold til planlovens § 23C, at der gennemføres en forudgående høring. 

Beslutning

Gentofte Kommunes Byplanudvalg har på mødet den 10. august 2017 vedtaget, at der gennemføres en høring efter planlovens § 23C med henblik på at indkalde forslag og idéer til den fremtidige anvendelse af Niels Steensens Vej 1 A-E.

Høringsfrist 24. september 2017

Høringen er afsluttet.

Kontaktperson

Arkitekt Jorge Soto Gonzales – telefon 3998 3104.

Seneste høringssvar

Du kan indgive høringssvar og læse andres høringssvar indgivet via "Indsend svar".

Høringsfristen er udløbet

Ansvarlig for siden:

Plan og Byg
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983710,