Dagsordener og referater

Søg dagordener og referater fra Kommunalbestyrelsen, de stående udvalg, opgaveudvalg samt råd og nævn.

 


Dato
Dagsordner og referater
Dato Navn Dokumenter
Økonomiudvalget
Opgaveudvalg - Byens Hus - vi skaber sammen
Opgaveudvalg - En Times Motion Dagligt
Opgaveudvalg Flere i arbejde eller uddannelse
Bygnings- og Arkitekturudvalget
Opgaveudvalg - Unges Sundhed og Trivsel
Opgaveudvalg - FNs verdensmål i Gentofte
Opgaveudvalg - Vi Skaber Sammen
Opgaveudvalg - Fremtidens Transport
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Børneudvalget
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Skoleudvalget
Kommunalbestyrelsen
Kultur- Unge- og Fritidsudvalget
Opgaveudvalg - Det Internationale i Gentofte
Bygnings- og Arkitekturudvalget
Seniorrådet
Folkeoplysningsudvalget
Teknik og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Kultur- Unge- og Fritidsudvalget
Børneudvalget
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Skoleudvalget
Opgaveudvalg - Fremtidens Transport
Opgaveudvalg - Det Internationale i Gentofte

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,