Årsberetning - Gentofte Kommune

Årsberetning

Alle kommuner skal hvert år udarbejde et regnskab. Regnskabet eller årsberetningen er en status over det forgangne år, hvor der følges op på kommunens økonomi.

Regnskabsmaterialet, kaldet ”Gentofte-Beretning”, består af 2 dele.

Hæfte 1 

Hæfte 1 indeholder en beskrivelse af de væsentligste hændelser og aktiviteter fra året. Herudover gives der forklaringer på afvigelser på driftsområdet mellem oprindeligt budget og regnskab på de forskellige serviceområder i det pågældende regnskabsår.

Hæfte 2    

Denne del af Gentofte-Beretning består af regnskabsoversigter og redegørelser, herunder forklaringer om sammenhæng og afvigelser mellem budget, tillægsbevillinger og regnskab.

Regnskabet bliver forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse hvert år i juni, når revisionen har afgivet beretning og bemærkninger til regnskabet.

Gentofte Beretning 2016 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2016 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2015 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2015 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2014 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2014 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2013 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2013 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2012 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2012 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2011 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2011 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2010 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2010 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2009 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2009 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2008 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2008 - hæfte 2

Gentofte Beretning 2007 - hæfte 1
Gentofte Beretning 2007 - hæfte 2

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,