Halvårsregnskab - Gentofte Kommune

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

I den kommunale økonomiaftale for 2011, indgået mellem KL og den daværende regering, blev det aftalt, at kommunerne skal udarbejde et halvårsregnskab, der tillige skal indeholde en prognose for det forventede regnskabsresultat.

I forbindelse med indgåelsen af den økonomiske aftale for 2011 mellem KL og regeringen, blev det, for at styrke den dokumenterede økonomistyring i kommunerne, aftalt at der med virkning fra 2011 skal udarbejdes og offentliggøres et halvårsregnskab med en tilhørende prognose for det forventede regnskabsresultat. Halvårsregnskabet skal forelægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, som skal godkende det.

Forelæggelsen af halvårsregnskabet skal ske senest før fremlæggelsen af budgetforslaget for det kommende finansår.

Halvårsregnskabet for 2017 er godkendt i Økonomiudvalget d. 21.08.2017 og i Kommunalbestyrelsen d. 28.08.2017.

Økonomisk sammenfatning, halvårsregnskab 30.06.2017

 

Ansvarlig for siden:

Økonomi - Finans
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,