Anbringelser

Anbringelse udenfor hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, en kommune kan iværksætte overfor et barn og dets familie.

Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg som skal se på, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem kommunen, medborgere og lokale frivillige med henblik på at skabe færre og kortere anbringelser i et 0-18 års perspektiv.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor kommunalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Anbringelser vil bestå af 5 politikere og 10 medlemmer. Og arbejdet vil foregå i løbet af år 2017.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget for Anbringelser arbejde med?

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i strategien for fællesskaber, relevant viden og forskning på området:

  • Undersøge hvordan borgernes og frivillige organisationers indsatser kan understøtte indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk
    • Herunder undersøge hvordan frivillige indsatser kan indgå i samarbejdet med daginstitutioner, skoler, GFO, klubber, uddannelser og andre kommunale aktører om indsatsen for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk
  • Anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der kan understøtte samarbejdet mellem civilsamfundet og Gentofte Kommune om udsatte børn, unge og deres familier. Tiltagene skal have fokus på forebyggelse af, støtte under og støtte efter en eventuel anbringelse.  

Baggrunden for opgaveudvalget og dets arbejde er uddybet i kommissoriet.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (pdf)

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget består af 10 Borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Se oversigt over deltagere i opgaveudvalget for Anbringelser

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget for Anbringelser

Kontakt

Hvis du har spørgsmål , er du velkommen til at kontakte Carina B. Lynge på mail cabr@gentofte.dk  eller på telefon 21 33 22 71

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
, 39984500,