Arkitektur i Gentofte

Hvordan skal balancen være mellem hensynet til det private og helheden og mellem bevaring og udvikling af bygninger, byrum og landskabsrum i Gentofte Kommune? Det og flere andre spørgsmål i relation til arkitektur kan du være med til at skabe rammer for ved at deltage i opgaveudvalget.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedsætte et opgaveudvalg, Arkitektur i Gentofte, som med afsæt i den gældende arkitekturpolitik skal komme med forslag til en ny arkitekturpolitik, der kan sætte rammerne for og samtidig give inspiration til kommunens arkitektoniske bevaring og udvikling – både vedrørende bygninger, byrum og landskabsrum. 

En stor del af bygningsmassen i Gentofte har nået en alder, hvor fornyelse ofte bliver en aktuel overvejelse. Det gælder både i forhold til vedligeholdelsesbehov, energiforbedring og boligkomfort. I mange tilfælde giver det anledning til ønske om nedrivning med henblik på nybyggeri, som kan medføre en ændring af et områdes karakter.

For byens rum gælder, at borgernes måde at bruge byens rum ændrer sig, og der opstår behov for at tænke indretning af byens rum på nye måder og til nye aktiviteter. I de senere år er der f. eks. sket en øget brug af forpladser og andre gadearealer til cafeaktiviteter og til fysisk udfoldelse.

I villaområderne er der en tendens til, at hække og åbne forhaver erstattes af faste hegn og mure, således at oplevelsen af ”den grønne kommune” gradvis svækkes.

Du kan i et spændende samspil med andre borgere, virksomheder og politikere være med til at formulere den nye arkitekturpolitik og spille ind med dine erfaringer og holdninger til arkitektur bredt set, i spændingsfeltet mellem det private og helheden og mellem udvikling, fornyelse og bevaring. Det kan enten ske ved at deltage i opgaveudvalget eller på et af de temamøder, som opgaveudvalget igangsætter.

Hvad skal opgaveudvalget for Arkitektur i Gentofte arbejde med?

Udvalget skal komme med forslag til en ny arkitekturpolitik, der omfatter bygninger, byrum og landskabsrum. 
Den nye arkitekturpolitik skal - i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling - sætte rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune.

Arkitekturpolitikken skal være et værdigrundlag som borgere, projektudviklere og kommune benytter sig af til at finde løsninger for nybyggerier, ombygninger og ændringer i by- og landskabsrum, som har høj arkitektonisk kvalitet, harmonerer med helhedsbilledet og giver værdi for den enkelte.

I udarbejdelse af arkitekturpolitikken skal følgende indgå:  

  • Udarbejdelse af et værdigrundlag, der beskriver, hvilke arkitektoniske kvaliteter i Gentofte, der skal værnes om, og hvordan arkitekturen kan udvikles med respekt for disse kvaliteter.
  • Udarbejdelse af anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem borgere, bygherrer, projektudviklere og kommune kan udvikles, således at de arkitektoniske kvaliteter fremmes. 
  • Beskrivelse af hvordan emner som intelligent/innovativt byggeri, bæredygtighed og tilgængelighed skal ses i forhold til det arkitekturpolitiske værdigrundlag.
  • Formulering af idéer til, hvordan der borgerrettet kan arbejdes med arkitektur.
  • Udarbejdelse af forslag til, hvordan arkitekturpolitikken kan formidles og forankres. 
     

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Arkitektur i Gentofte (pdf)

Hvem sidder i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer fordelt således:  

Se oversigt over deltagere i opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte (pdf)

Dagsordner og referater

Læs dagsordner og referater fra opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte

Kontakt og mere info 

Har du spørgsmål til opgaveudvalget, er du velkommen til at kontakte chef for Plan og Byg Michael Holst på mail miho@gentofte.dk eller på telefon 3998 3114.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune.

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer.