Bæredygtigt Gentofte

Gentofte Kommune skal videreudvikle kommunens strategi for bæredygtig udvikling, og strategien skal formuleres i samarbejde mellem borgere, politikere, virksomheder og foreninger.

Gentofte Sø

Opgaveudvalget skal udarbejde forslag til den fremtidige strategi for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune 2017-2020. Strategien skal indeholde målsætninger inden for fokusområderne:
Bæredygtig grøn by, naturen som ressource, grønt miljø og borgeren som ressource.

Temaerne bliver eksempelvis, hvordan vi kan sikre os bedre imod klimaforandringer, herunder havvandsstigninger og øgede regnmængder, smarte transportløsninger, cyklisme, grønt byggeri, mulighed for rekreative områder (grønne og blå ressourcer), bevarelse af vores naturmæssige værdier, CO2-reduktion, energiforbrug, affald, frivillighed og meget mere.

Udvalget har første møde den 15. marts 2016 og arbejdet afsluttes februar 2017.

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er nærmere beskrevet i et kommissorium, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015.

Læs kommissoriet for opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget er sammen sat af 11 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 

Se oversigt over medlemmer i opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.

Kontaktoplysninger

Park og Vej:
René Paul Hansen, rpfh@gentofte.dk, tlf. 30 59 23 05
Jakob Carlé Zabel, jcza@gentofte.dk, tlf. 30 59 23 01.

 

Ansvarlig for siden:

Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988575,