Boligsocial indsats - Gentofte Kommune

Boligsocial indsats

Hvordan understøtter vi en positiv udvikling i de boligområder, hvor der er tiltagende kulturelle og sociale udfordringer? Det er et af de centrale spørgsmål, som opgaveudvalget om den boligsociale indsats i kommunen skal arbejde med.

Opgaveudvalget skal sikre fundamentet og retningen for Gentofte Kommunes fremadrettede boligsociale indsats, så de udfordringer, der kan opstå i boligområderne såvel sociale som kulturelle imødekommes bedst muligt. En vellykket boligsocial indsats skal derfor baseres på samskabelse med så bred en involvering af relevante aktører som muligt.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget om den Boligsociale indsats i Gentofte Kommune vil bestå af 5 politikere og 10 medlemmer, og arbejdet vil foregå fra 3. kvartal 2017 og afsluttes i 2. kvartal 2018.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Hvad skal opgaveudvalget om den boligsociale indsats arbejde med?

I forhold til boligsocialt arbejde er det afgørende, at der tænkes i etablering eller udvikling af hverdagsliv, meningsgivende aktiviteter, tryghedsskabende foranstaltninger, fritidsliv og det sociale miljø i boligområderne. Opgaveudvalget får en central rolle i at sætte retningen for denne udvikling.

Som led heri vil udvalgets opgaver være:

  • At bidrage til at give overblik over og forståelse for udfordringer og behov for en boligsocial indsats
  • At opstille retningsanvisende principper for en sammenhængende og helhedsorienteret boligsocial indsats
  • At opstille anbefalinger til typer af tryghedsskabende tiltag mellem kommune og civilsamfund, som kan være inspirerende og en drivkraft i en kommende boligsocial indsats. Det skal her indtænkes, hvordan borgerne kan indgå i implementeringen af tiltagene.

 Baggrunden for opgaveudvalget og dets arbejde er uddybet i kommissoriet.

Læs kommissorium for opgaveudvalget om den Boligsociale indsats i Gentofte Kommune

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget er nedsat af Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 øvrige medlemmer.

Oversigt over medlemmer af Opgaveudvalget for Boligsocial indsats (pdf)

Kontakt og information

Ida Juhler
Stab & Udvikling, Social & Sundhed
Mail: iju@gentofte.dk
Tlf. 39 98 60 50.