Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling

Gentofte Kommune skal videreudvikle kommunens vision for Sundhed i Gentofte - borgerrettet behandling, og den skal formuleres i samarbejde mellem borgere og politikere.

Stavgang med diabetesholdet

Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling er kommunens indsats for kronisk syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, forhindre komplikationer og tilbagefald, samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter udskrivelse.

Det spiller ind i Gentoftes vision for arbejdet med forebyggelse, rehabilitering og pleje: ”Vi vil et nært sundhedsvæsen, der på bedste måde understøtter borgernes muligheder for at forblive selvhjulpne, uafhængige af kommunal hjælp og leve et sundt liv”.

Hvad skal Opgaveudvalget for Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling arbejde med?

Opgaveudvalget skal via bred involvering sætte fokus på den borgerrettede behandling i kommunen, og hvordan den skal udvikle sig. Opgaveudvalget skal arbejde med vision og målsætning for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Arbejdet skal rundt om fem centrale temaer:

  • Sammenhængende forløb for borgerne
  • Tilgængelighed til sundhedstilbud for borgerne
  • Kommunikation til borgerne
  • Egenomsorg og mestring
  • Teknologiske og digitale løsninger.

Opgaveudvalget er beskrevet nærmere i et kommissorium som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 4. august 2016.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for borgerrettet behandling

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer.

Se oversigt over deltagere i opgaveudvalget for Sundhed i Gentofte - Borgerrettede behandling.

Kontakt for opgaveudvalget

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte myndighedschef i Pleje & Sundhed Lone Jørgensen på mail: ljoe@gentofte.dk eller på telefon 30 54 08 28.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer  

Ansvarlig for siden:

Social & Sundhed
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, ,