Byens Hus - vi skaber sammen

Vil du være med til at skabe rammerne for Gentoftes kommende samlingssted? Bygningen på Hellerupvej 22-26 skal udvikles til et borgerhus med plads til fællesskaber på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion - i et nyt opgaveudvalg kan du være med til at konkretisere idéerne.

’Byens Hus – vi skaber sammen’ skal være et nutidigt og moderne sted, hvor der er plads til mange brugergrupper og højt til loftet.

Et opgaveudvalg, der nu er åbent for tilmeldinger, skal arbejde med at konkretisere visionerne for huset: Det skal være et hus, der kan danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser, understøtte borgerinitiativer og virkelyst og være et sted, hvor vi sammen tør gøre tingene på nye måder på tværs af traditionelle skel.

Konkret skal opgaveudvalget:

  • Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for ‘Byens Hus – vi skaber sammen’
  • Udarbejde principper for daglig drift og brug af ‘Byens Hus – vi skaber sammen’, som kan sikre et levende hus med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante faciliteter
  • Komme med anbefalinger til en økonomisk model for ’Byens Hus – vi skaber sammen’

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 5 møder i perioden med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Opgaveudvalget for ’Byens Hus – vi skaber sammen’ kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra april 2019 til og med december 2019, hvorefter udvalget skal aflevere sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. 

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune 

Hvad skal Opgaveudvalget for ’Byens Hus – vi skaber sammen’ arbejde med? 

Er du interesseret i at deltage i arbejdet, er det en god idé at læse opgavebeskrivelsen for udvalget, inden du evt. melder dig som interesseret i at deltage. 

Læs kommissoriet for opgaveudvalget ’Byens Hus – vi skaber sammen’ (pdf)

I udvalgets opgavebeskrivelse er det beskrevet, hvad udvalget skal arbejde med, hvad produktet skal være, og hvilke kompetencer eller interesseområder, der skal findes blandt udvalgets medlemmer.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af kompetencerne, er du velkommen til at melde dig som interesseret i at blive medlem af udvalget, eller som deltager i arbejdsgrupper, workshops, konferencer, mm.

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage?

Hvis du er interesseret i at deltage i Opgaveudvalget for ’Byens Hus – vi skaber sammen’ skal du udfylde et kort spørgeskema. Sidste frist for tilmelding er den 24. februar 2019.

Udfyld spørgeskema til opgaveudvalget 'Byens Hus - vi skaber sammen' 

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere dig til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt. 

Det skal du være opmærksom på 

For at kunne deltage i opgaveudvalget arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen. 
Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet. 

Hvornår får jeg besked? 

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, der har vist interesse anden vis. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 25. marts 2019.

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på udpegede medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk.

Hvornår begynder arbejdet? 

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i april 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen januar 2020.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Ungechef Stine Wilms Høyer på mail: swi@gentofte.dk eller på telefon 61 10 76 14.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune 

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer