Stormøde i Byens Hus - vi skaber sammen

Vil du bidrage til udviklingen af nye fællesskaber og oplevelser i Byens Hus? Kom til stormøde lørdag den 7. september.

Perspektivering

Det nye Byens Hus på Hellerupvej skal være et sted, hvor vi mødes på tværs af traditionelle skel og skaber sammen. Lige nu arbejder et opgaveudvalg med at udarbejde forslag til organisering af huset, principper for den daglige drift og brug og anbefalinger til en økonomisk model. For at sikre vigtige inputs inviteres du til et stormøde, hvor du kan komme med dine idéer til, hvordan vi former Gentoftes nye samlingssted.

 

Det sker lørdag den 7. september kl. 10.00-14.00 i Mødesalen, Byens Hus, Hellerupvej 24.

Sådan forløber dagen 

10.00 – 11.00: Gå på opdagelse i Byens Hus og se, hvad der allerede nu sker i bygningen.

11:00 – 12.00: Hør om visionerne for Byens Hus og om opgaveudvalgets arbejde. 

Oplev Jane Sandberg, direktør for Enigma og forfatter til bogen Come Together, fortælle om fællesskaber i en moderne tid. 

12:00 – 14.00: Giv dit bud på, hvordan vi skaber plads til en mangfoldighed af brugere i Byens Hus og skaber nye fællesskaber.

Der er frokost undervejs til alle tilmeldte. Tilmelder du dig, er det vigtigt, at du er der i hele tidsrummet 11.00 - 14.00. Vi anbefaler dog, at du kommer allerede kl. 10.00 for at lære huset at kende.

Sådan tilmelder du dig

Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig senest 1. september.
Tilmeld dig stormødet i Byens Hus. 

Om opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen 

Frem til januar 2020 arbejder opgaveudvalget ”Byens Hus – vi skaber sammen” på at udfolde visionerne for Byens Hus i forslag til organisering, principper for daglig drift og brug og anbefalinger til en økonomisk model. Opgaveudvalget består af ti borgere og fem lokalpolitikere.
Læs mere om opgaveudvalget Byens Hus' arbejde.

Visionerne for Byens hus - vi skaber sammen 

  • Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion. 
  • Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for kommunens borgere i alle aldersgrupper. 
  • I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune.