Det grønne Gentofte

Et nyt opgaveudvalg skal formulere en række ideer og anbefalinger til, hvordan villaområdernes grønne miljø kan bevares og udvikles i fremtiden.

I Gentofte Kommune er der tradition for at værdsætte villaområdernes grønne haver, og deres variation af beplantning - herunder levende hegn, hække og store træer. Villaområderne supplerer dermed kommunens naturområder og historiske parker som en samlet grøn helhed.

Kommunens grønne struktur udfordres imidlertid af tendenser i tiden, hvor individualisme og private ønsker ikke altid tilgodeser fællesskabets interesser. Dette opleves særligt, hvor den private matrikel møder det offentlige vejareal - ved hækken – eller når emnet falder på store træer.

Der kan være behov for at være privat og beskytte sig mod indbrud, støj og indkik. Derfor vælger flere at opføre mure eller fast hegn i skel, men det er ofte på bekostning af vejens grønne udtryk. Det sker ligeledes, at hække og bede ryddes af praktiske hensyn - for at minimere vedligeholdelse og havearbejde – og erstattes af sten eller fliser, der ikke bidrager til et grønt miljø.

Kommunens gamle fuldkronede løvtræer har en særlig værdi. De er for nogle udpeget som bevaringsværdige i lokalplaner, da de tilfører en markant grøn profil til villaområderne. Dog rejses der oftere kritik fra borgere, der mener at de kan skygge og drysse, og derfor er uønskede i deres have.

Gentofte Kommune ønsker at bevare og udvikle kommunens grønne udtryk for at værne om miljøet og klimaet. Derfor forynges de eksisterende grønne strukturer, ligesom der etableres nyplantninger på kommunale veje og pladser i muligt omfang. For det er dyrt at plante på vejareal, da byens ledninger og infrastruktur ligger under asfalten og forhindrer optimale vækstvilkår.

Samtidig er der begrænset plads, da vejarealer også anvendes til ophold, fodgængere, cyklister og parkering – og til klimatilpasning, afledning af regnvand og meget mere. 

Hvordan skal vi prioritere alle disse interesser i fremtiden, så villaområderne bevarer sit grønne udtryk? Det skal drøftes i et nyt opgaveudvalg, der skal formulere en række ideer og anbefalinger til, hvordan den æstetiske helhed i villaområdernes grønne strøg kan bevares og udvikles, så de også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes livskvalitet?

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for Opgaveudvalget Det grønne Gentofte (pdf)

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget Det grønne Gentofte kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Som medlem af opgaveudvalget skal du regne med at skulle deltage i ca. 6 møder efter arbejdstid i perioden fra september 2019 til juni 2020 med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Læs om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

NB! Fristen for at vise interesse for deltagelse i opgaveudvalget Det grønne Gentofte er udløbet den 28 juni 2019. 

Hvornår får jeg besked? 

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 26. august 2019.

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet? 

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i september 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i juni 2020. 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholder Charlotte Wøhlk på mail chw@gentofte.dk eller telefon 2125 7216.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune