Det internationale i Gentofte

Gentofte er en del af verden og verden er en del af Gentofte. Vil du være med til at bringe det internationale perspektiv tydeligere ind i udviklingen af Gentofte Kommune og udforske hvordan de internationale perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og løsninger både strategisk og konkret?

Så meld dig som interesseret i at deltage i opgaveudvalget Det internationale i Gentofte.

For English, please scroll down to the bottom of the page.

I samspil med andre borgere og politikere, kan du være med til at komme med anbefalinger og konkrete forslag til, de internationale perspektiver i højere grad kan bringes tydeligere ind i Gentofte Kommune og bidrage til udviklingen af Gentofte.
 
Blandt andet ved at gøre det endnu mere attraktivt for udenlandske borgere og internationale at være en aktiv del af fællesskabet i Gentofte og dermed være med til at folde det internationale ud. Det kan du være med til at udvikle forslag og løsninger til.
 
Du kan blive involveret i arbejdet enten som medlem af opgaveudvalget Det internationale i Gentofte, eller som deltager i en af de arbejdsgrupper, som opgaveudvalget forventes at igangsætte.
 

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave.

Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra april til 4. kvartal af 2019.
Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 4 møder i den afsatte tidsperiode, herunder noget forberedelse, og eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops eller lignende. 

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune 

Hvad skal opgaveudvalget Det internationale i Gentofte arbejde med? 

Er du interesseret i at deltage i arbejdet, er det en god idé at læse opgavebeskrivelsen for udvalget, inden du evt. melder dig som interesseret i at deltage. 

Læs opgavebeskrivelsen for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte (pdf) 

Read the Terms of reference for task committee International Gentofte (pdf)

I udvalgets opgavebeskrivelse er det beskrevet, hvad udvalget skal arbejde med, hvad produktet skal være, og hvilke kompetencer eller interesseområder, der skal findes blandt udvalgets medlemmer. 

Kan du nikke genkendende til en eller flere af kompetencerne, har du mulighed for at melde dig som interesseret i at blive medlem af udvalget, eller som deltager i eventuelle arbejdsgrupper, workshops, konferencer, mm. 

Opgaveudvalgets arbejde vil primært foregå på dansk. Det er muligt at deltage i drøftelserne på engelsk, men det forudsættes, at medlemmerne forstår en del dansk. Efter behov vil der blive udfærdiget en kort opsummering på engelsk af centralt skriftligt materiale.

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Hvis du er interesseret i at deltage i opgaveudvalget Det internationale i Gentofte, skal du udfylde et kort spørgeskema senest den 24. februar 2019. 

Udfyld spørgeskemaet for Det internationale i Gentofte. 

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere, der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan inviteres til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt. 

Det skal du være opmærksom på 

For at kunne deltage i opgaveudvalgets arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen. Anden relevant tilknytning kan fx være, at du har børn, der går i skole i kommunen eller, at du går på en uddannelsesinstitution beliggende i kommunen, hvis det er relevant for opgaveudvalget. Det er Kommunalbestyrelsen, der i forbindelse med udpegelsen vurderer, om tilknytningen er relevant. 

Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til, at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet. 

Hvornår får jeg besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne på et møde i Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019. 
Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet? 

Arbejdet i opgaveudvalget begynder i april, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i 4. kvartal 2019. 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged-Olsen, der kan kontaktes på mail: mags@gentofte.dk eller på telefon 39983401 / 29382501 eller konsulent Nana Høyer Svendsen på mail: nhv@gentofte.dk eller på telefon 40 33 98 04.

 

International Gentofte in English

If you want to know more about the task committee Internation Gentofte and the terms of reference, please click the link below.

Read the Terms of reference for task committee International Gentofte (pdf)

What to do, if I want to participate?

If you are interested in participating in the work of the task committee International Gentofte, please click the link and fill in the questionnaire no later than February 24th 2019.

Yes - I m interested in taking part in the task committee International Gentofte's work