Det internationale i Gentofte

Gentofte er en del af verden og verden er en del af Gentofte. Vi skal bringe det internationale perspektiv tydeligere ind i udviklingen af Gentofte Kommune og udforske, hvordan de internationale perspektiver i endnu højere grad kan bidrage til nye vinkler og løsninger.

Gentofte er en del af verden og verden er en del af Gentofte. Der findes imidlertid et stort potentiale i at bringe det internationale perspektiv endnu tydeligere ind i udviklingen af Gentofte Kommune.

Både ved at de over 9.000 udenlandske borgere i Gentofte i højere grad kan berige kommunen med nye perspektiver, og ved, at også danske Gentofteborgere kan spille ind med deres internationale viden og erfaring.

Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte skal komme med anbefalinger til, hvor og hvordan det internationale perspektiv tydeligere kan bringes ind i Gentofte Kommune og dermed bidrage til udviklingen af Gentofte. Dette indebærer en udforskning af, hvilke barrierer og muligheder, der er, for at udenlandske og danske borgere kan bidrage til at folde det internationale perspektiv mere ud i Gentofte. Det er også en del af opgaveudvalgets opgave at komme med forslag til løsninger og aktiviteter, der kan imødekomme disse barrierer og muligheder. 

For English, please scroll down to the bottom of the page.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave.

Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra april til 4. kvartal af 2019.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune 

Hvad skal opgaveudvalget Det internationale i Gentofte arbejde med? 

Er du interesseret i at deltage i arbejdet, er det en god idé at læse opgavebeskrivelsen for udvalget, inden du evt. melder dig som interesseret i at deltage. 

Læs opgavebeskrivelsen for opgaveudvalget Det internationale i Gentofte (pdf) 

Read the Terms of reference for task committee International Gentofte (pdf)

I udvalgets opgavebeskrivelse er det beskrevet, hvad udvalget skal arbejde med, hvad produktet skal være, og hvilke kompetencer eller interesseområder, der skal findes blandt udvalgets medlemmer. 

Opgaveudvalgets arbejde vil primært foregå på dansk. Det er muligt at deltage i drøftelserne på engelsk, men det forudsættes, at medlemmerne forstår en del dansk. Efter behov vil der blive udfærdiget en kort opsummering på engelsk af centralt skriftligt materiale.

Hvem er med i opgaveudvalget/members of the committee

Se liste over deltagere i opgaveudvalget Det internationale i Gentofte/List of members (pdf)

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Det Internationale i Gentofte

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged-Olsen, der kan kontaktes på mail: mags@gentofte.dk eller på telefon 39983401 / 29382501 eller konsulent Nana Høyer Svendsen på mail: nhv@gentofte.dk eller på telefon 40 33 98 04.

International Gentofte in English

If you want to know more about the task committee International Gentofte and the terms of reference, please click the link below.

Read the Terms of reference for task committee International Gentofte (pdf)