Detailhandel i Gentofte

Gentofte Kommune skal have udarbejdet en strategi for kommunens detailhandel. Kommunen har brug for gode idéer til, hvordan den lokale detailhandel får de bedste vilkår for at udvikle sig.

I Gentofte Kommune er detailhandelen koncentreret langs kommunens seks forretningsstrøg i Hellerup, Ordrup, Charlottenlund, Gentofte, Vangede og Dyssegård. De udgør en væsentlig del af kommunens struktur, som både lokale indkøbssteder tæt på boligen og som aktive byrum og mødesteder.

I de senere år er der sket en række forandringer inden for detailhandelen. Forbrugernes indkøbsvaner går i retning af at købe ind i store butikker, fordi det er let at foretage alle sine indkøb i et storcenter. Flere og flere køber også ind via internettet, fordi det er let at købe ind hjemme fra sofaen.

Hvis detailhandelen mindskes på forretningsstrøgene, vil en væsentlig del af kommunens lokale egenart og særkende forsvinde. 

Et indbydende og koncentreret butiks-, kultur- og caféliv, hvor der også er plads til servicefunktioner og foreningslivet, er vigtig for både borgere og virksomheder. En by, hvor det er godt at bo, leve og arbejde, tiltrækker og fastholder både borgere og virksomheder. Det er derfor væsentligt at fastholde og skabe forudsætninger for at udvikle et aktivt og attraktivt by- og handelsliv.

Du kan være til at spille ind med dine erfaringer og interesser i et spændende samarbejde med andre borgere, politikere, butiksejere og -ansatte, kommunen m.fl. Det kan enten ske ved at deltage i en konference eller en arbejdsgruppe om detailhandel.

Hvad skal opgaveudvalget for detailhandel i Gentofte arbejde med?

Udvalget skal komme med forslag til en Strategi for bevaring og udvikling af detailhandelen i Gentofte. Udvalget skal også præsentere et idékatalog med forslag til, hvordan detailhandelen, ejendomsejere, borgere og kommune aktivt kan bidrage til at fremme detailhandelens udviklingsmuligheder i kommunen. 
  
I arbejdet indgår følgende:

  • Perspektivering af borgere og brugeres syn på kommunens detailhandelsstruktur/centerstruktur.
  • Indsamling af viden om detailhandelens generelle udfordringer og Gentofte Kommunes detailhandels specifikke udfordringer som grundlag for detailhandelsstrategien.
  • Planlægning og gennemførelse af en detailhandelskonference, hvor interessenter inviteres til at drøfte detailhandelens udfordringer og muligheder i Gentofte Kommune.
  • Udarbejdelse af et idékatalog med forslag til tiltag, der kan fremme detailhandelens muligheder for at udvikle sig.
  • Udarbejdelse af et forslag til en detailhandelsstrategi, der kan bevare og udvikle kommunens seks forretningsstrøg.

 Læs kommissorium for opgaveudvalget for detailhandel i Gentofte (pdf)

Hvem sidder i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget består af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 medlemmer fordelt således:  

Se oversigt over deltagere i opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte (pdf)

Dagsordner og referater

Læs dagsordner og referater fra opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte

Kontakt og info

Har du spørgsmål til opgaveudvalget, er du velkommen til at kontakte chef for Plan og Byg Michael Holst på mail miho@gentofte.dk eller på telefon 3998 3114.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune.

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer.