Digitalisering og teknologi - Gentofte Kommune

Digitalisering og teknologi

Hvordan kan internet of things, kunstig intelligens, augmented reality eller big data gøre din hverdag lettere? Nyt opgaveudvalg skal sætte retning for Gentofte Kommunes digitale indsats.

Gentofte Kommune ønsker at udnytte potentialet i den teknologiske udvikling til at skabe nye og bedre løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Derfor nedsætter vi et opgaveudvalg for digitalisering og teknologi, hvor lokalpolitikere, borgere og andre interessenter sammen skal sætte retning for kommunens digitale indsats.

Den accelerende digitale udvikling er en af de største forandringskræfter i vores tid, og digitale teknologier fylder mere og mere for borgere og virksomheder. Som borger oplever vi en hverdag, hvor information altid er let tilgængelig, og løsningen på de mest almindelige opgaver i forbindelse med indkøb, rejse eller kommunikation er let, hurtig og aldrig længere væk end mobiltelefonen.

For virksomheder udfordres hele brancher, der skal tilpasse sig nye måder at organisere og drive virksomhed på. Amazon, Google, Spotify, Netflix, Airbnb, Vivino, Uber og Mobilepay er eksempler på virksomheder, der har udfordret deres brancher og har skabt nye, fleksible og individualiserede løsninger ved hjælp af det teknologiske potentiale.

I de kommende år vil vi se endnu flere og større forandringer. Kunstig intelligens, maskinlæring, big data, augmentet reality og internet of things er blot nogle af de tendenser, der skaber nye muligheder for at løse de kommunale kerneopgaver på.

Selv om Gentofte Kommune i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort, uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og virksomheder, og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor fem lokalpolitikere og ti borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget er et rådgivende organ, der kommer med anbefalinger og forslag til beslutning i kommunalbestyrelsen. Det enkelte udvalgs opgaver er beskrevet i et kommissorium.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune.

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Hvad skal opgaveudvalget for digitalisering og teknologi arbejde med?

Med ønsket om at udnytte det teknologiske potentiale har opgaveudvalget for digitalisering og teknologi overordnet tre opgaver: 

  • Opsummere på de vigtigste teknologiske udviklingstendensers betydning for Gentofte Kommunes borgere og virksomheder
  • Foreslå til 3 til 5 pejlemærker for kommunens arbejde med digitalisering. Pejlemærkerne skal vise, hvilket potentiale kommunen sammen med borgere og virksomheder skal søge at realisere i de kommende år på en række udvalgte områder.
  • Foreslå en model, der sikrer at digitalisering forankres og integreres i den politiske ledelse.

Arbejdet i opgaveudvalget begynder i juni 2017 og afsluttes i marts 2018, hvor opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Læs kommissorium for opgaveudvalg for digitalisering og teknologi.

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget er nedsat af Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget består af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 10 øvrige medlemmer.

Oversigt over medlemmer af opgaveudvalg for digitalisering og teknologi.

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi i Gentofte Kommune

Mere information og kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholder på opgaveudvalget, Mathilde Henneberg, på mail: kmah@gentofte.dk eller på telefon 21 34 75 57.