En times motion dagligt

Hvordan kan vi motivere borgerne i Gentofte Kommune til mere bevægelse i hverdagen? I opgaveudvalget ”En Times Motion Dagligt” skal borgere og politikere sammen skabe grundlag for øget fysisk aktivitet gennem innovative løsninger og nye måder at tænke motion på.

Vi bevæger os mindre og mindre, og det har effekt på vores sundhed og velvære. Forskning viser at et liv med fysisk aktivitet giver flere gode leveår og understøtter gode sociale fællesskaber. Samtidig bliver vores hverdag mere og mere inaktiv, og det kræver en ekstra indsats at fastholde et liv med fysisk aktivitet. 

Hvad skal der til for at vende denne udvikling og styrke den kropslige dannelse, så vi får gavn af en stærk krop hele livet? 

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt skal identificere de væsentligste faktorer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages, samt pege på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. 

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget En Times Motion Dagligt (pdf)

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt begynder i september 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2020.

Læs om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage?

NB! Fristen for at vise interesse for at deltage i Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt er udløbet den 30. juni 2019.

Hvordan får jeg besked?

Det er kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser interesse via hjemmeside og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 26. august 2019.

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk.

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i september 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2020.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholdere Anna Alsing Friberg på mail anfr@gentofte.dk eller telefon 3998 5024 og Mia de Richelieu på mail mlcs@gentofte.dk eller telefon 3998 5025.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer