En times motion dagligt

Hvordan kan vi motivere borgerne i Gentofte Kommune til mere bevægelse i hverdagen? Meld dig som interesseret til opgaveudvalget ”En Times Motion Dagligt”, hvis du sammen med andre borgere og politikere vil være med til at skabe øget fysisk aktivitet gennem innovative løsninger og nye måder at tænke motion på.

Vi bevæger os mindre og mindre, og det har effekt på vores sundhed og velvære. Forskning viser at et liv med fysisk aktivitet giver flere gode leveår og understøtter gode sociale fællesskaber. Samtidig bliver vores hverdag mere og mere inaktiv, og det kræver en ekstra indsats at fastholde et liv med fysisk aktivitet. 

Hvad skal der til for at vende denne udvikling og styrke den kropslige dannelse, så vi får gavn af en stærk krop hele livet? 

Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt skal identificere de væsentligste faktorer, der kan motivere til mere fysisk aktivitet i hverdagen, komme med bud på de vigtigste aktører, der skal inddrages, samt pege på potentialer og innovative løsninger, der kan skabe mere fysisk aktivitet hele livet. 

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget En Times Motion Dagligt (pdf)

Hvis du er interesseret i at deltage og matcher en eller flere af følgende kompetencer, kan du melde dig som deltager:

  • Du er under 25 år, og har tidligere været regelmæssig fysisk aktiv - men er det ikke længere
  • Du er under 25 år, og har efter en pause genoptaget regelmæssig fysisk aktivitet
  • Du er 25-65 år og kender til udfordringer med at opretholde en hverdag med regelmæssig fysisk aktivitet 
  • Du er over 65 år og er regelmæssig fysisk aktiv
  • Du er over 65 år og er ikke regelmæssig fysisk aktiv
  • Du er forælder med børn i dagtilbud eller indskoling, og kender til vanskeligheden ved at kombinere regelmæssig fysisk aktivitet og familieliv
  • Du er forælder, og kender til vanskeligheden ved at fastholde pre-teenagere i en hverdag med regelmæssig fysisk aktivitet 
  • Du arbejder med rekruttering og fastholdelse i en idrætsforening
  • Du arbejder med at skabe gode rammer for fysisk aktivitet i udskolingen eller på en ungdomsuddannelse.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere. Arbejdet i opgaveudvalget En Times Motion Dagligt begynder i september 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2020.

Læs om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage?

Hvis du er interesseret i at deltage i Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt, skal du udfylde et kort spørgeskema

Udfyld spørgeskema for En Times Motion Dagligt 

Fristen for at vise interesse for at deltage i Opgaveudvalget En Times Motion Dagligt er den 30. juni 2019.

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå af en oversigt, forvaltningen udarbejder til kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere, der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan inviterer til at deltage i de arbejdsgrupper, workshops og konferencer, som eventuelt bliver holdt.

Det skal du være opmærksom på

For at kunne deltage i opgaveudvalgets arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen. Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Hvis du er under 18 år

Er du under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til at du melder dig som interesseret. Hvis kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet.

Hvordan får jeg besked?

Det er kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser interesse via hjemmeside og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 26. august 2019.

Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk.

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i september 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2020.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholdere Anna Alsing Friberg på mail anfr@gentofte.dk eller telefon 3998 5024 og Mia de Richelieu på mail mlcs@gentofte.dk eller telefon 3998 5025.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer