Erhvervspolitik for Gentofte Kommune

Opgaveudvalget skal udarbejde forslag til en erhvervspolitik for Gentofte Kommune.

Handlende på Jærgersborg Alle

Opgaveudvalget ’Erhvervspolitik for Gentofte Kommune’ har til opgave at udarbejde forslag til en erhvervspolitik, der kan fungere som ramme for Gentofte Kommunes arbejde med en samlet erhvervsindsats. Opgaveudvalget skal også udarbejde oplæg til implementering af erhvervspolitikken, herunder input til strategi og handleplan. Udvalget har første møde 16. september 2015 og arbejdet afsluttes inden udgangen af 2016.

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er nærmere beskrevet i et kommissorium, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen på dets møde den 31. august 2015.

Hent kommissorium for opgaveudvalget for Erhvervspolitik

Hvem sidder i opgaveudvalget

Opgaveudvalget består af 10 borgere og fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Se oversigten over deltagere i opgaveudvalget for Erhvervspolitik

Dagsordener og referater

Læs dagsordenser og referater fra opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune

Kontaktperson

Flemming Omel Hansen, Social & Sundhed, foh@gentofte.dk, 39986061.