FN's verdensmål i Gentofte

I Gentofte arbejder vi med at skabe lokal bæredygtig udvikling i godt samspil mellem kommune, virksomheder, organisationer og borgere i alle aldre. Men vi tror på, at vi sammen kan gøre endnu mere.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vil du være med til at skabe større kendskab, engagement og handling i forhold til FN’s verdensmål i Gentofte? Og vil du være med til at bruge verdensmålene som løftestang til en endnu mere bæredygtig udvikling i Gentofte? Så meld dig som interesseret i at deltage i opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte.

I samspil med andre borgere og politikere kan du være med til prioritere Gentofte Kommunes fokus på de 17 verdensmål samt øge kendskabet, engagement og handling i forhold til verdensmålene konkret og lokalt i Gentofte. Derudover kan du være med til at udforme en model for, hvordan Gentofte Kommune løbende kan følge og have fokus på at tænke bæredygtig udvikling ind i konkrete aktiviteter, politikker, strategier mv.

Du kan blive involveret i arbejdet enten som medlem af opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte, eller som deltager i de arbejdsgrupper og events, som opgaveudvalget vil igangsætte.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. 

Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte kommer til at bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra april til 2. kvartal af 2020.
Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 7 møder i den afsatte tidsperiode, herunder noget forberedelse, og eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops eller lignende. 

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte arbejde med? 

Er du interesseret i at deltage i arbejdet, er det en god idé at læse opgavebeskrivelsen for udvalget, inden du evt. melder dig som interesseret i at deltage. 

Læs opgavebeskrivelsen for opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte (pdf) 

I udvalgets opgavebeskrivelse er det beskrevet, hvad udvalget skal arbejde med, hvad produktet skal være, og hvilke kompetencer eller interesseområder, der skal findes blandt udvalgets medlemmer. 

Kan du nikke genkendende til en eller flere af kompetencerne, har du mulighed for at tilkendegive din interessere for at være medlem af udvalget eller i de arbejdsgrupper, workshops, konferencer, mm, som opgaveudvalget igangsætter. 

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Hvis du er interesseret i at deltage i opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte, skal du udfylde et kort spørgeskema senest den 24. februar 2019. 

Udfyld spørgeskemaet for FN’s verdensmål i Gentofte 

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil fremgå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere, der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan inviteres til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt. 

Det skal du være opmærksom på 

For at kunne deltage i opgaveudvalgets arbejde, skal du være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen. Anden relevant tilknytning kan fx være, at du har børn, der går i skole i kommunen eller, at du går på en uddannelsesinstitution beliggende i kommunen, hvis det er relevant for opgaveudvalget. Det er Kommunalbestyrelsen, der i forbindelse med udpegelsen vurderer, om tilknytningen er relevant. 

Det er opgaveudvalget, der tager stilling til at nedsætte arbejdsgrupper, workshops og lignende. 

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre give tilladelse til, at du melder dig som interesseret. Hvis Kommunalbestyrelsen eller opgaveudvalget ønsker at kontakte dig, vil dine forældre blive kontaktet først, da de skal give lov til, at du bliver kontaktet. 

Hvornår får jeg besked?

Det er Kommunalbestyrelsen, der udpeger deltagere i opgaveudvalget. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden og på borgere, den på anden vis har fået kendskab til. Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne på et møde i Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019. 
Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk. 

Hvornår begynder arbejdet? 

Arbejdet i opgaveudvalget begynder i april 2019, og opgaveudvalget skal aflevere deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen i 2. kvartal 2020.

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kommunikationschef Marianne Grundsøe Skovfoged-Olsen, der kan kontaktes på mail: mags@gentofte.dk eller på telefon 39983401 / 29382501 eller konsulent Kasper Juel Larsen, der kan kontaktes på mail: kala@gentofte.dk eller på telefon 23322287. 

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af kommunalbestyrelsen