Flere i arbejde eller uddannelse

Vil du være med til at udvikle Gentofte Kommunes indsats for at hjælpe flere borgere i job eller uddannelse? Så meld dig som interesseret i at deltage i opgaveudvalget, hvor borgere og politikere sammen skal udvikle nye veje til at hjælpe flere borgere i arbejde eller uddannelse.

Gentofte Kommune har gennem de sidste tre år haft 26 opgaveudvalg, hvor borgere og politikere i fællesskab har skabt nye politiker og anbefalinger til, hvordan vi sammen gør det endnu bedre at være borger i kommunen. 

Kommunen bygger videre på de gode erfaringer og nedsætter nu et nyt opgaveudvalg, hvor du kan være med til at udvikle kommunens indsats for at hjælpe flere borgere i arbejde eller uddannelse. Opgaveudvalget har fokus på ledige borgere over 50 år, ledige borgere under 30 år og kvindelige borgere, som har en baggrund som flygtning eller familiesammenført.

Du kan læse mere om opgaveudvalgets konkrete opgaver i kommissoriet for "Flere i arbejde eller uddannelse" (pdf)

Hvis du interesseret i at deltage og matcher én eller flere af kompetencerne nedenfor, så meld dig til opgaveudvalget:

  • Du har erfaring som arbejdsgiver 
  • Du har erfaring med karriereskift efter, at du er fyldt 50 år
  • Du er under 30 år og har erfaring med at være job- eller uddannelsessøgende efter endt uddannelse
  • Du er kvinde og har en baggrund som flygtning eller familiesammenført og har erfaring med at være jobsøgende 
  • Du har erfaring med ledelse eller undervisning på et efteruddannelsescenter
  • Du har erfaring med at arbejde indenfor rekrutteringsbranchen 

Hvad er et opgaveudvalg? 

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en afgrænset opgave. I opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse” deltager fem politikere og ti borgere. Du skal som medlem af opgaveudvalget regne med at deltage i ca. 7 møder efter arbejdstid i perioden april 2019 til juni 2020. Hertil kan komme forberedelse til møderne og deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvordan gør jeg, hvis jeg gerne vil deltage? 

Hvis du er interesseret i at deltage i opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse”, skal du udfylde et kort spørgeskema.

Udfyld spørgeskema til opgaveudvalget "Flere i arbejde eller uddannelse" 

Sidste frist for at melde sig til opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse” er 24. februar 2019.  

De oplysninger, du giver om dig selv i spørgeskemaet, vil stå på en oversigt, forvaltningen udarbejder til kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalgets medlemmer og de medarbejdere, der arbejder med opgaveudvalget, får også oversigten, så de kan invitere til at deltage i de arbejdsgrupper, workshop og konferencer, som evt. bliver holdt.

Kommunalbestyrelsen udpeger deltagere i opgaveudvalget blandt de borgere, som har vist interesse. Kommunalbestyrelsen ser både på de borgere, der viser deres interesse via hjemmesiden, og på borgere, kommunalbestyrelsen på anden vis har fået kendskab til.

Det skal du være opmærksom på

Du skal være borger i Gentofte Kommune eller på anden måde have relevant tilknytning til kommunen, hvis du vil deltage i et opgaveudvalg.
Opgaveudvalget tager selv stilling til evt. at nedsætte arbejdsgrupper, arrangere workshops og lignende. 

Hvornår får jeg besked?

Kommunalbestyrelsen udpeger deltagerne den 25. marts 2019. Alle, der har vist interesse for arbejdet, modtager en mail med information om, hvorvidt de er udpeget eller ej. Navnene på medlemmerne bliver offentliggjort på www.gentofte.dk.

Hvornår begynder arbejdet?

Arbejdet i selve opgaveudvalget begynder i april måned.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte erhvervs- og beskæftigelseschef Bo Sund på mail: bos@gentofte.dk eller på telefon 24841777.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se kommunalbestyrelsens medlemmer