Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år

Fokus på og viden om forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution og hjemmet samt dannelse er på kort og lang sigt af væsentlig betydning for børns trivsel og læring.

Derfor nedsætter Kommunalbestyrelsen et opgaveudvalg til at udarbejde vision og målsætninger herfor – herunder også samarbejdsrelationer mellem familie/forældre, sundhedsplejen og daginstitutionen.

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor kommunalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte vil bestå af fem politikere og ti borgere, og arbejdet foregår fra december 2016 til august 2017, hvor udvalget skal aflevere sine forslag til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune

Hvad skal Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år arbejde med?

De tre hovedområder forældresamarbejde, dannelse og sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution/dagpleje og hjemmet er beskrevet nærmere i kommissoriet.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Forældresamarbejde 

Opgaveudvalget skal med udgangspunkt i nuværende vision, indsatser og relevant forskning udarbejde:

  • Forslag til råd, der kan øge fokus på forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og hvordan forældrene ønsker mere samarbejde
  • Forslag til inspirationskatalog (med eksempler) til at øge sammenhængskraften mellem aktiviteter i hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det gælder for de 0-årige inden daginstitutionsstart, vuggestuebørn og børnehavebørn
  • Forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

Hvem sidder med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget består af 10 borgere og fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Se oversigt over deltagere i opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn fra 0-6 år

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget for Forældresamarbejde

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte du kontakte Morten B. Sivertsen på mail: mobs@gentofte.dk eller på telefon 20 18 34 48.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune 

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
, 39984500,